Print deze pagina

AVG & Belangrijke informatie

AVG en de praktijk

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Fysio Topfit vindt de bescherming van de privacy van onze cliënten, patiënten en andere partners van groot belang. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. 

Voor meer informatie over AVG klik hier:

Zie onze Privacy Policy:  AVG-Privacy-Policy.pdf

Zie onze Verwerkers overeenkomst:  Verwerkersovereenkomst.pdf

AVG verklaring Fysio Topfit (dubbel klik voor grote versie):

Heeft u nog vragen over de AVG en wat het voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

 

Bent u goed verzekerd?

Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Jaarlijks gaan 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximumaantal behandelingen, een maximumbedrag of zijn er andere beperkingen.

Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed als ze medisch noodzakelijk zijn.

Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.

Fysiotherapie in de basisverzekering

Bij bepaalde aandoeningen, waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de twintigste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste twintig behandelingen komen altijd voor rekening van de aanvullende verzekering, mits u deze hebt afgesloten.

Kinderen krijgen maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed, als dat medisch noodzakelijk is. Bij kinderen, tot 18 jaar, meteen specifieke aandoeningen worden alle medisch noodzakelijke behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Volwassenen kunnen dus een aandoening hebben die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

 

Legitimatie

PaspoortHet is wettelijk verplicht dat u zich voor uw eerste behandeling Fysiotherapie kunt legitimeren middels een paspoort, rijbewijs of ID kaart. Om problemen te voorkomen adviseren wij iedereen om vanaf nu zijn of haar legitimatiebewijs mee te nemen naar onze praktijk.

 

Versturen van digitale (versleutelde) verwijzingen van huisartsen naar ons als fysiotherapeuten. Op een veilige (en AVG verantwoorde) manier communiceren met zorgverleners onderling. Met deze mogelijkheden zorgt ZorgDomein er voor dat wij korte lijnen met andere zorgverleners hebben.

 

De praktijken in Boskoop en Ter Aar zijn aangesloten bij ZorgMail. Zorgmail is een beveiligd on-line systeem dat zorgt voor snelle uitwisseling van patiëntgegevens tussen bijvoorbeeld huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten. Zo zijn we te allen tijde van de juiste informatie voorzien, waardoor uw herstel sneller ingezet kan worden. Het ZorgMail adres (alleen te gebruiken via ZorgMail en als u zorgverlener bent) voor Boskoop is 500042129@lms.lifeline.nl en voor Ter Aar 500046281@lms.lifeline.nl

 

Zorgverzekeraars

De praktijken in Ter Aar en Boskoop hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat u, mits verzekert voor fysiotherapie, voor 100% in aanmerking komt voor vergoeding. Als u meer informatie wens over dit onderwerp, dan kunt u in het hoofdmenu klikken op Vergoeding.

 

Kwaliteitsnormen praktijk

Onze praktijken zijn in het bezit van het HKZ-ISO 9001 certificaat. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat de praktijken intern de zaken goed op orde hebben, dat de patiënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen. HKZ logo

 

 

 

   

 Patiënteninformatie

Omdat wij als zorgverleners liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Fa-Med overgedragen. Fa-Med is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor meer dan 4000 (para)medici. Kortom, zo hebben wij meer tijd voor uw behandeling.

 

 

Wat betekent dit voor u?

De nota van uw behandeling(en) worden eerst bij uw zorgverzekeraar ingedient. In sommige gevallen ontvangt u rechtstreeks een nota van Fa-Med. Ook als uw zorgverzekeraar denkt dat de nota bij u thuis hoort ontvangt u een nota van Fa-Med. Dat kan o.a. gebeuren als u niet aanvullend voor Fysiotherapie bent verzekerd of als u over het aantal verzekerde behandelingen heen bent.

Wat te doen bij het krijgen van een nota?

Als de nota terecht is adviseren wij u de nota binnen de betalingstermijn te voldoen. Vervolgens kunt u de nota naar uw zorgverzekeraar opsturen. Hebt u vragen over uw Fa-Med nota, neemt u dan contact op met Fa-Med via telefoonnummer 033- 4345200 (op werkdagen van 08:00 uur tot 21:00 uur) of via info@famed.nl

Bij het sturen van een e-mail verzoeken wij u om naast uw vraag of opmerking ook uw naam, geboortedatum en het notanummer te vermelden. Mocht u er met Fa-Med niet uitkomen, stuurt u dan een e-mail naar info@fysiotopfit.nl, met als bijlage uw Fa-Med nota en de eventuele correspondentie die u reeds met Fa-Med hebt gevoerd. Wij zullen dan voor u uitzoeken wat er gebeurt is en trachten het voor u op te lossen. Belangrijk is dat u het eerst zelf geprobeerd hebt.

Als u gaat verhuizen of van zorgverzekeraar veranderd, verzoeken wij u nadrukkelijk om uw nieuwe gegevens tijdig aan ons en aan Fa-Med door te geven.

Vergoedingen

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien u aanvullend verzekerd bent zullen uw behandelingen Fysiotherapie, conform uw polis, vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om goed na te gaan welk pakket u bij uw zorgverzekeraar hebt afgesloten en hoeveel behandelingen fysiotherapie er per jaar vergoed worden.

Tijdens uw eerste behandeling zullen wij uw verzekeringsgegevens controleren. Bent u niet verzekerd voor Fysiotherapie, maar wilt u toch doorgaan met de behandelingen, dan zult u de rekening zelf moeten betalen. Deze komt dan via Fa-Med. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw verzekeringspakket en de eventuele betaling van de nota.

Voor iedereen die niet aanvullend verzekerd is gelden andere tarieven dan iemand die wel een aanvullende verzekering heeft. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

Tarievenlijst