Print deze pagina

Groepsbehandelingen

Groepsbehandeling COPD

COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij patiënten met COPD staat chronische bronchusobstructie centraal, met klachten als kortademigheid, hoesten, opgeven van sputum en vermoeidheid. Door deze aandoening en de gevolgen hiervan gaan de algemene conditie en de kwaliteit van leven achteruit. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben patiënten vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechtert.

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen met COPD een inactieve levensstijl hebben, zowel in hoeveelheid (i.e. aantal minuten activiteit) als de intensiteit van de activiteiten is afgenomen. Inactiviteit leidt tot deconditionering en gereduceerd inspanningsvermogen.

Gebleken is dat fysiotherapie (trainingstherapie) een positieve invloed heeft op:

  1. De spierfunctie (spierkracht, lokaal spieruithoudingsvermogen, verbetering van de zuurstofcapaciteit in de spier)
  2. De inspanningscapaciteit (toename van maximale inspanningscapaciteit, toename van uithoudingsvermogen, reductie van ventilatie bij eenzelfde inspanning, verandering van ademhalingspatroon en afname van dynamische hyperinflatie)
  3. Kwaliteit van leven.
  4. Stimulering van mucusklaring. Fysieke activiteit zal naast de bovengenoemde effecten ook de mucusklaring stimuleren. Daarnaast omvat fysiotherapie verscheidene andere methodes om de mucusklaring te bevorderen. Deze worden de patiënten aangeleerd zodat zij deze zelfstandig kunnen toepassen.

Beweegprogramma COPD

Tijdsduur per groep: 60 minuten

Groepsgrootte:
Afhankelijk van therapiefrequentie of samenstelling 6-8 personen.

Wilt u zich voor het beweegprogramma COPD opgeven? Bel ons op de praktijk of stuur een e-mail naar info@fysiotopfit. O.v.v. COPD. Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Groepsbehandeling Hart (CVRM, Coronaire hartaandoeningen)

Als u hartproblemen hebt gehad, kunt u goed bij de fysiotherapeut terecht voor revalidatie en training. Bij de afronding van uw hartrevalidatietraject hebt ook u informatie gekregen over het belang van bewegen bij uw hartaandoening.

Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen kan uw leven verrijken. Weet u dat slechts 30 minuten per dag bewegen al veel verschil maakt?

Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklepoperatie ondergingen én die moeite hebben hun actieve leefstijl te handhaven is in verschillende fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te leren bewegen.

Beweegprogramma Hart

Tijdsduur per groep: 60 minuten

Groepsgrootte:

Afhankelijk van therapiefrequentie of samenstelling 6-8 personen.

Wilt u zich voor het beweegprogramma Hart opgeven? Bel ons op de praktijk of stuur een e-mail naar info@fysiotopfit. O.v.v. Hart. Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden.