Print deze pagina

Kwaliteitsregister/ HKZ

De fysiotherapeut

Centraal Kwaliteitsregister/ Registerfysiotherapeut

 

De Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) voert een actief beleid om de kwaliteit van fysiotherapie te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels en richtlijnen voor behandelingen (protocollen) een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centrale Kwaliteitsregister van het KNGF. De Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie van Krista van Kempen, en al haar medewerkers, voldoet aan deze eisen en is derhalve in het Kwaliteitsregister opgenomen.

registerfysiotherapeut

Overige kwaliteitsnormen praktijk

Behalve dat we vanuit de KNGF worden ondersteunt in onze kwaliteit, zijn we als praktijken ook actief in het werven van kennis en nieuwe (behandel) technieken. Zo hebben al onze fysiotherapeuten een vervolgopleiding gevolgd, of zijn hier mee bezig, en is bijscholing binnen onze praktijken verplicht. Dat klinkt zwaar, maar fysiotherapie is een vak in beweging. Dat betekent dat er continue veranderingen in behandelwijzen plaatsvinden en wij vinden dat we daar altijd van op de hoogte moeten zijn.

Datzelfde geldt voor samenwerking tussen verschillende disciplines. Dat kan een Caesartherapeut zijn, een collega Fysiotherapeut, een Huisarts of een Orthopeed in het ziekenhuis. Twee weten meer dan één en wat hebt u er als patiënt aan om maar onder behandeling te blijven en geen vordering te maken? Wij maken ons sterk voor samenwerking om u in een kort tijdsbestek te laten herstellen van uw klacht.

HKZ logoDe praktijken beschikken over het HKZ ISO 9001 certificaat. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat de praktijken intern de zaken goed op orde hebben, dat de patiënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.