Print deze pagina

Fysiotherapie

Wat doet uw fysiotherapeut?

 
Fysiotherapie wordt ook wel bewegingstherapie of oefentherapie genoemd. Voorbeelden van toepassingen zijn bewegingsmogelijkheden van gewrichten beïnvloeden, spierkracht vergroten, een betere houding aanleren en leren ontspannen. Vaak met hulp van trainingsapparatuur zoals u die in onze fitnessruimte vindt.
 
Daarnaast zorgen we voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn ’t meest bij gebaat. Verder is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. O.a. door oefeningen te doen en goed aan te geven wat u voelt. Vraag vooral uitleg als iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

U kunt direct een afspraak met ons maken voor een behandeling, of u mag via een verwijzing van de (huis) arts komen. Als de behandeling goed is afgerond, doen wij verslag aan de verwijzer en geven aanwijzingen voor eventuele vervolgbehandeling.

Wie betaalt de fysiotherapeut?

Voor fysiotherapie gelden in ons land verschillende tarieven die in overleg met de diverse zorgverzekeraars zijn vastgesteld. In bijna alle gevallen wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, mits u een aanvullende verzekering hebt genomen. Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.