Beweegconsult

Wat is een beweegconsult?

Het beweegconsult is een eenmalig fysiotherapeutisch consult van 30 minuten, bedoeld voor cliënten die niet voldoen aan de Nederlandse Norm voor Bewegen.

Doel van het beweegconsult?

Het beweegconsult heeft als doel het vinden van een passende beweegactiviteit die voor de cliënt haalbaar is. Dat wil zeggen betaalbaar, bereikbaar en plezierig.

Door het laten ervaren van beweging en het effect daarvan op het eigen lijf te
leren kennen wordt het sporten buiten de praktijk gemakkelijker en gaat de cliënt van het reguliere beweegaanbod gebruikmaken of het bewegen in zijn of haar dagelijks leven inpassen.

Voor wie is het beweegconsult bedoeld?

Cliënten die gemotiveerd kunnen worden om te gaan bewegen maar er om wat voor
reden dan ook niet toe komen, zoals:

 • Cliënten die inactief zijn, b.v. als gevolg van bewegingsangst of stress gerelateerde
  klachten.
 • Als je overweegt iemand naar een specifiek beweegprogramma zoals DM2, COPD of
  CVR te verwijzen maar er niet zeker over bent of de cliënt dat aankan.
 • Als je de mening van de fysiotherapeut wilt weten over de motivatie en de
  mogelijkheden van de cliënt ten aanzien van bewegen.

Voor wie is het beweegconsult niet bedoeld?

 • COPD met Gold 3 (verwijzing naar het beweegprogramma COPD)
 • Ernstig hart- of vaatlijden (decompensatie)
 • Morbide Obesitas (BMI 40)
 • Zware psychiatrische problematiek
 • Een client met meervoudige complexe problematiek en beperkte zelfmanagement vaardigheden.

Beweegadvies en Buurtsportcoach

Een advies, opgesteld samen met de cliënt, over de verschillende beweegmogelijkheden binnen de wijk, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Wij schakelen daarvoor de buurtcoaches in, zij kunnen met de cliënten bij de verschillende sportclubs een afspraak maken.

Aanvullende kosten?

Als u een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie, dan wordt het beweegconsult
vergoed door uw zorgverzekering. Fysio Topfit heeft met alle zorgverzekeraars een
overeenkomst.

Onze Beweegconsult specialisten:

Al onze therapeuten zijn Beweegconsult specialisten.

Folder Beweegconsult