Cliëntervaringen

Wij vinden het belangrijk wat cliënten, die bij ons onder behandeling zijn (of zijn geweest), van Fysio Topfit vinden. Om dat te achterhalen werken we samen met QDNA. QDNA meet en registreert cliëntervaringen.

In 2023 zijn wij gemiddeld beoordeeld met het cijfer 9,0! Daar zijn we natuurlijk zeer trots op. We willen de cliënten die hebben deelgenomen dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen én dit mooie cijfer!

Wilt u ook deelnemen? Geef het aan bij uw behandelend therapeut.