Netwerken

Fysio Topfit is aangesloten bij diverse netwerken. Bekijk hieronder onze mogelijkheden.

 

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.

Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van meer dan 18.000 aangesloten fysiotherapeuten. Daarmee vertegenwoordigt het KNGF de beroepsgroep in het algemeen. De vereniging bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) met daarin meer dan 27.000 geregistreerde fysiotherapeuten.

 

Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Zij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

 

Schoudernetwerk Groene Hart

Het Schoudernetwerk Groene Hart (SNGH) is een samenwerkingsverband van in de schouder gespecialiseerde fysiotherapeuten en de afdeling Orthopedie van het Groene Hart Ziekenhuis.

De aangesloten fysiotherapeuten zijn verplicht zich bij te scholen op het gebied van schoudergerelateerde klachten en de beste behandeling daarvan.

Er zijn behandelprotocollen opgesteld voor de meest voorkomende schouderklachten en voor de revalidatie na een operatie aan de schouder. 

Parkinson Netwerk

ParkinsonNet heeft één doel: mensen met parkinson de best mogelijk zorg geven. Als ParkinsonNetzorgverlener bij Fysio Topfit zorgen we voor:

  • Geven wij mensen met parkinson de best mogelijke zorg
  • Werken we regionaal samen met verschillende zorgverleners
  • Blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Krijgen we toegang tot unieke scholingen
  • Delen we kennis en ervaring met andere aangesloten zorgverleners
  • Gaan we voorop in innovatie en onderzoek

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen, Claudicatio Intermittens), COPD, astma, Osteoporose en hartaandoeningen.

Handfysiotherapie

Het NVHT streeft naar een krachtenbundeling tussen de disciplines die zich bezig houden met handfysiotherapie. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring moet ertoe leiden dat de handtherapie naar een hoger niveau wordt gebracht. Er wordt dan ook bewust gestreefd naar integratie van meer disciplines dan alleen Ergotherapie en Fysiotherapie.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Mellisa en Eveline werken nauw met de jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin samen. Om de woensdag hebben ze tussen 11:00 uur en 12:00 uur inloopspreekuur op het consultatiebureau, waarbij u als ouders al uw vragen omtrent ontwikkeling van uw kind kunt stellen. Geheel vrijblijvend.

Meer informatie? Mail naar kinderfysiotherapie@fysiotopfit.nl

 

COPD Netwerk Midden Holland

Het COPD-netwerk is een erkend netwerk en heeft een herkenbare positie binnen de regio Midden-Holland voor verwijzers, zorgverzekeraars en patiënten ouder dan 18 jaar. Het netwerk verzorgt en continueert:

• Kennisontwikkeling en -uitwisseling binnen het vakgebied COPD

• Intercollegiale toetsing op het gebied van kwaliteit binnen de ledenlijst

• Stimuleren en faciliteren van interdisciplinaire samenwerking 

Basisscholen Boskoop

Onze kinderfysiotherapeuten werken samen met de Juffen en Meesters van de meeste Basisscholen in Boskoop. Het voordeel daarvan is dat Eveline en Mellisa op school, in een vertrouwde omgeving, kunnen werken met uw kind. Of het nou om schrijfproblemen gaat of een mogelijke motorische achterstand, met Mellisa en Eveline is er altijd een oplossing dichtbij.

Meer informatie? Mail ons via kinderfysiotherapie@fysiotopfit.nl

 

Rijnland Heup & Knie netwerk

Het Rijnland Heup Knie Netwerk is een samenwerking van de maatschap orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis en ongeveer zeventig fysiotherapiepraktijken in de regio. Dit netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewricht vervangende operatie van heup of knie. Het doel hiervan is om gezamenlijk een optimaal herstel te behalen. 

Reuma Netwerk

ReumanetNL
Het netwerk voor specifiek deskundige fysiotherapeuten en oefentherapeuten
in de behandeling van mensen met reumatische aandoeningen.

 

Stichting Gezond Boskoop

In Boskoop werken de eerstelijns zorgverleners met elkaar samen om goede zorg te bieden aan de inwoners van Boskoop. De zorgverleners hebben heldere en duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over welke zorg er verleend moet worden aan patiënten met een chronische aandoening: Diabetes Mellitus type 2, COPD en Hart en vaatziekten. Ook over de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een mogelijk depressie zijn door de zorgverleners afspraken gemaakt. 

Artrosenetwerk Midden-Holland

Heeft u artrose klachten en zoekt u naar de juiste behandeling? Of wilt u meer informatie over de symptomen, diagnose en behandeling? Bij Fysio Topfit kunt u terecht! 

VFL

De Fysiotherapeuten in de regio Leiden werken met elkaar samen om de fysiotherapeutische zorg op elkaar aan te laten sluiten. Ook bundelen zij hun krachten in de relatie met ketenpartners zoals de ziekenhuizen, revalidatiecentra en verzekeraars.

 

Cool: Coaching op Leefstijl

Het CooL-programma, een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) welke opgenomen is in het register van het Loket Gezond Leven van RIVM. CooL is een programma van twee jaar, waarbij deelnemers werken aan het verminderen van hun overgewicht door hun leefstijl te verbeteren. Hierbij worden ze begeleid door onze geregistreerde leefstijlcoaches.

Daphne (Boskoop) & Marcia en Krista (Ter Aar) zijn Cool leefstijlcoaches.

 

EWMM Register

Door de KNGF ondersteund Kinder-Manueeltherapeut register. Behandeling van licht tot fors afwijkende motorische ontwikkeling van zuigeling met een nekfunctiestoornis.

Buiten de zuigelingen behandelen Kinder-Manueeltherapeuten kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar voor wervelkolom (gerelateerde) klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, evenwichtsproblemen of slechte tot matige motoriekontwikkeling. 

WSV WelZo Compleet

In de regio Ter Aar-Nieuwveen-Aarlanderveen werken de eerstelijns zorgverleners met elkaar samen om goede zorg te bieden aan de inwoners. De zorgverleners hebben heldere en duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over welke zorg er verleend moet worden aan patiënten met een chronische aandoening: Diabetes, Astma, COPD en Hart en vaatziekten.

MijnSportpas Boskoop

Ben je middelbare scholier in Boskoop? En wil je zelf of met vrienden/ vriendinnen een maandje zonder kosten sporten bij één van de Boskoopse verenigingen? Dan is dit je kans! Schrijf je in en meld je dan aan voor een sportpas bij jouw vereniging naar keuze. Wij zorgen voor training en wedstrijden en eventueel materiaal.

Maximaal 3 sportpassen per persoon per jaar, bij verschillende sporten.

SlaapSlim

Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als je langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren. Op den duur brengt het ook emoties met zich mee, zoals angst, verdriet en boosheid. Je vraagt je af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan? Zal ik ooit weer beter slapen? Fysio Topfit kan u helpen!