Direct Toegankelijk

Wist u dat u zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak bij Fysio Topfit kunt maken? De wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) maakt dat namelijk mogelijk. En hoewel die wet al sinds 2006 van kracht is, komt nog altijd een deel van de fysiotherapie-patiënten via de huisarts bij ons binnen. Dat is niet erg, maar de druk op de huisartsen is al groot, op deze manier kunnen wij dat helpen verlichten.

Voordelen Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Het grote voordeel van directe toegang tot Fysio Topfit is dat u rechtstreeks bij ons terecht kunt en dat de behandeling vrijwel direct kan beginnen. Uw huisarts blijft natuurlijk een centrale rol spelen. Uitsluitend met uw toestemming zullen we uw huisarts blijven informeren.

Hoe werkt het?

Onze therapeuten voeren eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat we vaststellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen we u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. 

Uitzonderingen

Er gelden een aantal uitzonderingen wanneer u niet direct bij ons een afspraak kunt maken en een verwijzing van de (huis) arts noodzakelijk is:

  • Behandeling aan huis: bent u niet in staat om naar de praktijk te komen, dan komen wij naar u. Daar is een verwijzing van uw huisarts voor nodig.
  • Voor het Leefstijl/GLI traject is een verwijzing nodig.
  • Klachten die voorkomen op de lijst Borst (chronische aandoeningen) kunnen we alleen met verwijzing in behandeling nemen.
  • In een aantal gevallen bij Kinderfysiotherapie.

Maak bij klachten rondom houding en beweging dus gewoon direct een afspraak bij Fysio Topfit. Immers: hoe sneller u bij ons terecht komt, hoe sneller het herstel kan beginnen!