Claudicatio (PAV)

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen (Claudicatio Intermittens) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van 55-plussers last van PAV en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren.

Gesuperviseerde Loop Therapie (GLT) is een effectieve behandeling voor patiënten met PAV. De huisarts verwijst de patiënt voor GLT en leefstijlbegeleiding bij een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet fysiotherapeut. Bibi Hop en Krista van Kempen zijn namens Fysio Topfit lid van het Chronisch Zorgnet.

Indien met een GLT traject en leefstijlbegeleiding niet de gewenste resultaten worden behaald, kan een eventuele verwijzing naar een vaatchirurg voor verdere diagnostiek en behandeling worden besproken met de huisarts.

Behandeltraject bij een fysiotherapeut gespecialiseerde in etalagebenen

Het GLT traject en leefstijlbegeleiding is een intensieve fysiotherapeutische behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 à 3 sessies per week naar Fysio Topfit gaat. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid na een jaar begeleiding.

Aangezien de belangrijkste risicofactoren van PAV bestaan uit roken, onvoldoende beweging en ongezonde voeding, zijn wij bij Fysio Topfit extra bijgeschoold in het begeleiden van leefstijlverandering. Denk dan bijvoorbeeld aan het Leefstijl (GLi) traject dat ook Krista heeft afgerond. Kijk voor meer informatie over Leefstijl/GLI hier: Leefstijl

Gesuperviseerde looptherapie richt zich dus niet alleen op het been, maar heeft ook een positief effect op uw algehele gezondheid.

Onze Claudicatio specialist:

Krista van Kempen & Bibi Hop

Folder Claudicatio Intermittens