Beweegprogramma’s

Beweegprogramma COPD

COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij patiënten met COPD staat chronische bronchusobstructie centraal, met klachten als kortademigheid, hoesten, opgeven van sputum en vermoeidheid. Door deze aandoening en de gevolgen hiervan gaan de algemene conditie en de kwaliteit van leven achteruit. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben patiënten vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechtert.

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen met COPD een inactieve levensstijl hebben, zowel in hoeveelheid (i.e. aantal minuten activiteit) als de intensiteit van de activiteiten is afgenomen. Inactiviteit leidt tot deconditionering en gereduceerd inspanningsvermogen.

Gebleken is dat fysiotherapie (trainingstherapie) een positieve invloed heeft op:

  • De spierfunctie (spierkracht, lokaal spieruithoudingsvermogen, verbetering van de zuurstofcapaciteit in de spier)
  • De inspanningscapaciteit (toename van maximale inspanningscapaciteit, toename van uithoudingsvermogen, reductie van ventilatie bij eenzelfde inspanning, verandering van ademhalingspatroon en afname van dynamische hyperinflatie)
  • Kwaliteit van leven.
  • Stimulering van mucusklaring. Fysieke activiteit zal naast de bovengenoemde effecten ook de mucusklaring stimuleren. Daarnaast omvat fysiotherapie verscheidene andere methodes om de mucusklaring te bevorderen. Deze worden de patiënten aangeleerd zodat zij deze zelfstandig kunnen toepassen.

Beweegprogramma COPD

Tijdsduur per groep: 60 minuten

Groepsgrootte:
Afhankelijk van therapiefrequentie of samenstelling 6-8 personen.

Wilt u zich voor het beweegprogramma COPD opgeven? Bel ons op de praktijk of stuur een e-mail naar info@fysiotopfit.nl O.v.v. COPD. Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden. 

Onze Beweegprogramma specialisten:
Paula Sep (Ter Aar) & Darrel Badal (Boskoop)

Beweegprogramma Hart (CVRM)

Als u hartproblemen hebt gehad, kunt u goed bij de fysiotherapeut terecht voor revalidatie en training. Bij de afronding van uw hartrevalidatietraject hebt ook u informatie gekregen over het belang van bewegen bij uw hartaandoening.

Bewegen is dé manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Zonder beweging treden klachten juist eerder op en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Bewegen kan uw leven verrijken. Weet u dat slechts 30 minuten per dag bewegen al veel verschil maakt?

Speciaal voor mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, een bypassoperatie, dotteringreep, PCI of hartklep operatie ondergingen én die moeite hebben hun actieve leefstijl te handhaven is in verschillende fysiotherapiepraktijken een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te leren bewegen.

Beweegprogramma Hart

Tijdsduur per groep: 60 minuten

Groepsgrootte:

Afhankelijk van therapiefrequentie of samenstelling 6-8 personen.

Wilt u zich voor het beweegprogramma Hart opgeven? Bel ons op de praktijk of stuur een e-mail naar info@fysiotopfit.nl O.v.v. Hart. Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden.

Onze Beweegprogramma specialisten:
Paula Sep (Ter Aar) & Darrel Badal (Boskoop)

Beweegprogramma Obesitas bij Kinderen

De afgelopen jaren is het aantal kinderen met overgewicht en obesitas flink toegenomen. Obesitas is een chronische aandoening, waarbij er sprake is van ernstig overgewicht door een abnormale vetstapeling in het lichaam. Deze abnormale vetstapeling vormt een risico voor de gezondheid. Kinderen met obesitas hebben daardoor onder andere een verhoogd risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus type 2. Ook astma, leververvetting, gewrichtsklachten, chronische ontstekingen en een slechtere lichamelijke conditie kunnen gevolgen zijn van obesitas bij kinderen.

Kinderen met obesitas ervaren vaak ook psychologische problemen in de vorm van angst, depressie, minder zelfvertrouwen en gepest worden. De kwaliteit van leven bij kinderen met obesitas is door de lichamelijke en psychologische klachten dan ook vaak verminderd.

Hoofddoel

Het optimaliseren van de gezondheidstoestand van het kind waarbij zowel het kind als zijn/haar ouders een actieve levensstijl ontwikkelen en onderhouden waardoor verdere gewichtstoename van het kind wordt voorkomen en de lichamelijke fitheid toeneemt, het kind voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en is in staat zelfstandig te bewegen binnen het reguliere beweeg en sportaanbod zonder supervisie van onze fysiotherapeut.

Wanneer mag uw kind meedoen?

  • Er is sprake van een overgewicht of een verhoogd GGR-niveau, deze indicatie is vastgesteld door een arts/specialist.
  • Een kind voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
  • Een kind is tussen de zes en twaalf jaar oud.
  • Een kind heeft toestemming van één of beiden ouders/verzorgers om deel te nemen aan het beweegprogramma.
  • Een kind is gemotiveerd om deel te nemen aan het beweegprogramma en voelt zich (gepast) verantwoordelijk.
  • Een kind en één of beiden ouders/verzorgers van het kind zijn bereid om hun leefstijl te veranderen.

Beweegprogramma Obesitas bij Kinderen

Tijdsduur per groep: 60 minuten

Groepsgrootte:

Afhankelijk van therapiefrequentie of samenstelling 4-8 personen.

Wilt u uw kind voor het beweegprogramma Obesitas bij Kinderen opgeven? Bel ons op de praktijk of stuur een e-mail naar info@fysiotopfit.nl O.v.v. Obesitas bij Kinderen. Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden.

Onze Obesitas bij Kinderen specialisten:
Marcia Backer (Ter Aar) & Eveline van der Weijden (Boskoop)

Beweegprogramma Lekker in je Lijf

Lekker in je Lijf is een samenwerking tussen Zorg en Zekerheid, de Gemeente Alphen aan den Rijn, de GGD Hollands Midden en Fysio Topfit. Het betreft een beweegprogramma voor mensen met overgewicht die voor patiënten met een Gemeentepolis van Z&Z gratis gevolgd kan worden, zonder dat dit van uw eigen risico afgaat.

Wat kunt u verwachten?

In een periode van 18 weken volgt u een beweegprogramma dat op maat gemaakt is. In het begin sport u 2x per week, later wordt dat 1x per week. We bekijken samen welke beweegactiviteiten u leuk vindt en welke activiteiten u kunt ondernemen na het beëindigen van het programma.

Deelnemen?
Bent u 18 jaar of ouder, is uw BMI boven de 25 en hebt u een Gemeentepolis bij Zorg & Zekerheid? Dan komt u in aanmerking om het programma gratis te volgen. U kunt zich bij ons aanmelden door een e-mail te sturen naar info@fysiotopfit.nl of langs te komen in de praktijk.

Onze Lekker in je Lijf specialisten:
Lobke Loos & Daphne Vergeer