COPD

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. U hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heb je minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of je aankleden kunnen lastig zijn. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Bij COPD kunnen uw longen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. Vergelijk het met een tankwagen waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan. Een gezonde volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve tankwagen per dag in- en uit te ademen.

COPD is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.

  • Longemfyseem

Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in je bloed komt. En dat je afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

Bij welke klachten wordt COPD fysiotherapie toegepast?

Een gezonde leefstijl en voldoende beweging om daarmee de conditie op peil te houden is voor COPD-patiënten van levensbelang. Echter, bij inspanning nemen juist de benauwdheid en hoestbuien vaak toe. Omdat het teveel moeite kost en vanwege de angst voor kortademigheid zien veel COPD patiënten van bewegen af. Daardoor kan hun conditie verder verslechteren.

Onze COPD fysiotherapeuten kunnen u begeleiden in het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en fysieke activiteiten. Wij zullen ook voorlichting geven gericht op kennis, zelfstandigheid en u aanmoedigen tot én aanleren van een gezonde leefstijl.

De COPD fysiotherapie behandeling is vooral gericht op:

  • Bewustwording over wat u beter wel en niet kunt doen om daarmee activiteiten en inspanning beter in evenwicht te brengen.
  • Aanleren van ademhalingstechnieken, waardoor u minder last hebt van benauwdheid en u minder vatbaar wordt voor een longaanval.
  • Vergroten van inzicht hoe u kunt omgaan met plotselinge toename van klachten. U herkent patronen en kan zelf beter inschatten wat u dan moet doen.
  • Verbeteren van uw conditie door een speciaal oefenprogramma (individueel of in groepsverband). Dit vermindert de kortademigheid en verbetert uw inspanningsvermogen.

Behandeling

De behandeling start met een intake. We stellen het stadium en de ernst van uw COPD longklachten vast met een aantal testen. Iemand met COPD moet vaak moeite doen om zich in te spannen. Onze fysiotherapeuten zullen daarom uw inspanningsvermogen meten die wordt bepaald door spierkracht en conditie. Door de kracht in bepaalde spiergroepen te meten, leren we meer over het functioneren. Via een loop- en of fietstest bepalen we uw uithoudingsvermogen.

Vervolgens gaan we samen met u de COPD revalidatie aanpak op uw situatie afstemmen. Tijdens de conditietraining controleren we uw ademhaling, uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Dit gebeurt met een saturatiemeter aan uw vinger.

Onderdeel van de behandeling is dat u thuis meer gaat bewegen en de geleerde ademhalingsoefeningen toepast. Na een aantal maanden evalueren uw voortgang en bespreken we hoe u zelf de behaalde resultaten kunt vasthouden.

Fysio Topfit is aangesloten bij het COPD Netwerk Midden Holland.

Onze COPD specialisten:

Krista van Kempen en Paula Sep