Kinderfysiotherapie

Wat is een kinderfysiotherapeut?

Na de opleiding tot fysiotherapeut hebben onze Kinderfysiotherapeuten een HBO Postinitiële master studie afgerond voor de specialisatie Kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Er wordt altijd volgens een behandelplan gewerkt, waar nodig in overleg met andere disciplines zoals de (huis)arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Behandelingen worden na een evaluatie gerapporteerd aan de verwijzer.

Voor wie is Kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. De kinderfysiotherapeut is hiervoor de aangewezen zorgverlener.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

De wijze waarop een achterstand in de ontwikkeling tot uiting komt is per kind en per levensfase verschillend. Problemen kunnen lichamelijk zijn, maar ook op sociaal-emotioneel vlak tot uiting komen, bijvoorbeeld omdat kinderen zich door hun achterstand of problemen buitengesloten voelen. 

Signalen van ontwikkelingsproblematiek bij baby’s en peuters:

 • Voorkeurshouding naar 1 kant met eventueel een afplatting van de schedel
 • Veel huilen, onrustig gedrag met of zonder overstrekken
 • Anders bewegen zoals billenschuiven
 • Vertraagde motorische ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten
 • Problemen in het looppatroon, veelvuldig vallen, struikelen of tenenloper
 • Afwijkende voetenstand (’Toeing in’)

Signalen bij schoolgaande kinderen:

 • Moeite met de oefeningen tijdens de gymlessen
 • Weinig kracht of conditie
 • Hypermobiliteit
 • Overgewicht
 • Moeite met knippen, tekenen, kleuren en schrijven (fijne motoriek)
 • Planningsproblemen bij het maken van werkjes
 • Nek-, rug- of hoofdpijnklachten
 • Sport gerelateerde klachten of blessures

Werkwijze van de Kinderfysiotherapeut

U kunt zonder verwijzing terecht kunt bij de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut voert aan de hand van een intake gesprek een onderzoek uit. Na het intake gesprek en het onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind. U, als ouder, leerkracht, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op, waar ook u nauw bij betrokken wordt.

De Kinderfysiotherapeutische behandeling

Een behandeling is er op gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

Onze Kinderfysiotherapie specialisten:

Eveline van der Weijden (Boskoop) & Marcia Backer (Ter Aar)

Folder Kinderfysiotherapie