Valpreventie

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij zelfstandig wonende ouderen. Onderzoeken tonen aan dat ongeveer 30% van zelfstandig wonende mensen van 65 jaar of ouder ten minste een keer per jaar valt, en 15% ten minste twee keer of vaker per jaar valt.

Risicofactoren die meespelen bij het vallen van de zelfstandig wonende ouderen betreffen onder meer mobiliteit stoornissen, gewrichtsaandoeningen, eerder gevallen, moeite met activiteiten van het dagelijks leven (ADL), maar ook ziekten als Parkinson en het gebruik van bepaalde medicijnen.

Ook kan door verminderde activiteit achteruitgang van spierkracht, mobiliteit en evenwicht optreden. Daardoor wordt de kans op nogmaals vallen weer groter.
Onderzoek naar stoornissen in de mobiliteit als risicofactor voor vallen is belangrijk, omdat deze stoornissen beïnvloedbaar zijn door training en fysiotherapie.

Wat is het doel van het onderzoek naar het voorkomen van vallen?

Tijdens het onderzoek door de gespecialiseerde fysiotherapeut worden verschillende risicofactoren voor vallen in kaart gebracht.
Dat betreft een inventarisatie van de algemene gezondheid en een onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat. Hierbij worden onder meer lenigheid, kracht, even- wicht en looppatroon gemeten en bekeken.
Op basis van deze inventarisatie kan worden vastgesteld of sprake is van een verhoogd risico voor vallen.

Indien dat het geval is, wordt gericht advies verstrekt en bestaat aansluitend de mogelijkheid tot het deelnemen aan een gericht trainingsprogramma onder leiding van de fysiotherapeut. De ergotherapeut begeleidt u, zo nodig bij het veiliger maken van uw omgeving. Zij komt hiervoor bij u thuis.

Het trainingsprogramma

Het programma bestaat uit zes (groeps)bijeenkomsten van een uur in onze fitnesszaal. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan:

• voorlichting
• verbeteren van lenigheid, kracht en evenwicht
• loop- en valtraining
• gebruik van loophulpmiddelen
• instructie zelfstandig oefenen

Voor wie? Hoe aan te melden?

Het onderzoek (en indien nodig het trainingsprogramma) zijn bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder, die het afgelopen jaar tenminste één keer gevallen zijn. Om deel te kunnen nemen kunt u verwezen worden door de huisarts of specialist, maar u kunt zich ook rechtstreeks bij ons aanmelden.

Aanvullende kosten?

Het programma wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar.

Vervolg na de cursus

Na beëindigen van het trainingsprogramma, is het belangrijk dat u de behaalde bewegingswinst vasthoudt en eventueel uitbreidt. Daar bieden wij u de gelegenheid voor. Hierbij kunt u in groepsverband, onder begeleiding van onze therapeuten trainen.

Onze Valprefentie specialisten:

Krista van Kempen, Bibi Hop & José Mulder

Folder Valpreventie