Podcast overzicht

Disclaimer:

Fysio Topfit is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie tijdens het maken van podcasts. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie van deze podcasts geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Fysio Topfit geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet.

De inhoud van de podcasts mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysio Topfit mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Tijdens onze podcasts worden (para)medische zaken en casussen bespreken. De tips, trucs en adviezen die we daarvoor geven zijn algemene adviezen en geen op maat gemaakte adviezen. Wilt u een op maat gemaakt advies voor uw zorgvraag, of hebt u andere vragen, maak dan een afspraak met een van onze therapeuten of neem contact op met Ralph van der Winden via podcast@fysiotopfit.nl.

We wensen u veel plezier met het beluisteren van onze podcasts!