Uw eerste afspraak

Wanneer u voor het eerst in onze praktijk komt kunt u, voordat u wordt opgehaald door onze fysiotherapeut, plaatsnemen in de wachtruimte. Als u een afspraak hebt, hoeft u zich niet te melden bij de balie, of u moet iets willen bespreken.

Eenmaal opgehaald uit de wachtkamer zal onze therapeut u in de behandelkamer om enkele persoonsgegevens vragen, zodat een behandeldossier kan worden opgebouwd. Vervolgens wordt er gevraagd naar uw gezondheidsprobleem en meestal volgt daarna een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u verzocht worden om u gedeeltelijk uit te kleden.

Als uw klachten fysiotherapie gerelateerd zijn, zal naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek een behandelplan worden opgesteld. Het behandelplan zal de therapievorm bevatten, uw therapeut zal dit met u bespreken. Zijn uw klachten niet fysiotherapie gerelateerd, dan wordt u terugverwezen naar uw (huis)arts.

Aan het eind van de afspraak maakt onze therapeut (indien noodzakelijk) een vervolgafspraak met u.

Bij uw eerste afspraak graag meenemen:

  • Verwijsbrief (indien u door een arts verwezen bent).
  • Uw verzekeringsgegevens.
  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Een (bad)handdoek.
  • Indien van toepassing: documentatie uit het ziekenhuis/ revalidatiecentrum.

De eerste afspraak bestaat uit een dubbel consult: een (screening) intake & behandeling en onze dossiervoering / administratietijd.

Afspraak afzeggen

Mocht u verhinderd zijn voor uw (eerste) afspraak dan dient u dat op werkdagen minstens 24 uur voordat de afspraak staat ingepland telefonisch of per e-mail aan ons door te geven. Afzeggingen die in het weekend of op feestdagen worden gedaan, die binnen de 24 uur vallen, gelden niet. U kunt alleen op werkdagen afmelden. Wanneer u niet, of te laat, afzegt wordt de behandeling bij u in rekening gebracht.