Print deze pagina

Groepsbehandeling COPD

Groepsbehandelingen COPD

COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij patiënten met COPD staat chronische bronchusobstructie centraal, met klachten als kortademigheid, hoesten, opgeven van sputum en vermoeidheid. Door deze aandoening en de gevolgen hiervan gaan de algemene conditie en de kwaliteit van leven achteruit. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben patiënten vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechtert.

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen met COPD een inactieve levensstijl hebben, zowel in hoeveelheid (i.e. aantal minuten activiteit) als de intensiteit van de activiteiten is afgenomen. Inactiviteit leidt tot deconditionering en gereduceerd inspanningsvermogen.

Gebleken is dat fysiotherapie (trainingstherapie) een positieve invloed heeft op:

  1. De spierfunctie (spierkracht, lokaal spieruithoudingsvermogen, verbetering van de zuurstofcapaciteit in de spier)
  2. De inspanningscapaciteit (toename van maximale inspanningscapaciteit, toename van uithoudingsvermogen, reductie van ventilatie bij eenzelfde inspanning, verandering van ademhalingspatroon en afname van dynamische hyperinflatie)
  3. Kwaliteit van leven.
  4. Stimulering van mucusklaring. Fysieke activiteit zal naast de bovengenoemde effecten ook de mucusklaring stimuleren. Daarnaast omvat fysiotherapie verscheidene andere methodes om de mucusklaring te bevorderen. Deze worden de patiënten aangeleerd zodat zij deze zelfstandig kunnen toepassen.

 Beweegprogramma COPD

Tijdsduur per groep: 60 minuten

Groepsgrootte:
Afhankelijk van therapiefrequentie of samenstelling 6-8 personen.

Wilt u zich voor het beweegprogramma COPD opgeven? Bel ons op de praktijk of stuur een e-mail naar info@fysiotopfit. O.v.v. COPD. Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden.